img

הצהרת הסדרי נגישות פיזיים- הפלמ"ח 11 קרית אתא

כתובת הארגון: הפלמ"ח 11 קרית אתא  שם המשרד:  רשת המתנ"סים קרית אתא                שם איש קשר במשרד: שניר טלפון להתקשרות:  073-3236837 שם רכז הנגישות: שניר ...

הצהרת הסדרי נגישות פיזיים- הפלמ"ח 11 קרית אתא

הצהרת הסדרי נגישות פיזיים- מרכז המוזיקה

פרטי התקשרות כתובת : רמז 11 שם המשרד:   מרכז המוזיקה רשת המתנ"סים קרית אתא                שם איש קשר במשרד: שניר טלפון להתקשרות:  073-3236837 שם רכז הנגישות: שניר ...

הצהרת הסדרי נגישות פיזיים- מרכז המוזיקה

הצהרת הסדרי נגישות פיזיים- ספריה עירונית

פרטי התקשרות כתובת הארגון: רמז 14 שם המשרד:   ספריה עירונית                שם איש קשר במשרד: שניר טלפון להתקשרות:  073-3236837 שם רכז הנגישות: שניר ...

הצהרת הסדרי נגישות פיזיים- ספריה עירונית

הצהרת הסדרי נגישות פיזיים- שלוחת ג.רם

פרטי התקשרות כתובת הארגון: האלה 6 שם המשרד:   מרכז המוזיקה רשת המתנ"סים קרית אתא                שם איש קשר במשרד: שניר טלפון להתקשרות:  073-3236837 שם רכז הנגישות: ...

הצהרת הסדרי נגישות פיזיים- שלוחת ג.רם

הצהרת הסדרי נגישות פיזיים- שלוחת ק.בנימין

פרטי התקשרות כתובת הארגון: קיבוץ גלויות 13 שם המשרד:   מרכז המוזיקה רשת המתנ"סים קרית אתא             ...

הצהרת הסדרי נגישות פיזיים- שלוחת ק.בנימין