יום א' סדנת כתיבה וקריאה 9:00-10:30
יום ב' הליכה שי בר לב 9:30-10:30
יום ג' פילטיס 8:00-8:45
יום ג' סדרת הרצאות נשים במקרא 9:00-10:30
יום ד' הליכה שי בר לב 9:30-10:30
יום ד' עיסת נייר רונית 10:30-11:30
יום ה' הרצאות

כתובת: רחוב האלה 6

טלפון: 04-8480983


הרשמה במזכירות - יפה סיטון

WhatsApp chat