מבוא לסייבר, יסודות התקשורת א' ו ב'

קריפטוגרפיה, הצפנה ופענוח, כלי תקיפה וסריקה.

הגנת סייבר ואבטחת מידע.

 

6 מפגשים,  כשעה וחצי למפגש.

WhatsApp chat