הכרות עם התוכנה, ממשק המשתמש, הזנת ועריכת נתונים

נוסחאות , חישובים ופונקציות, קיבוע תאים.

פונקציית if , עיצוב מותנה תרשימים, מסדי נתונים, מיון וסינון נתונים קישורים בין גיליונות,

סיכומי ביניים, טפסים, PivotTable   ועוד ...

7 מפגשים, כשעה וחצי למפגש.

img