ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה בכתב לדוא"ל Hagits@begincenter.org.il ויש לציין את מספר ההזמנה שברצונך לבטל.
ביטול עסקה אפשרי בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה.
בכל מקרה של ביטול עסקה ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% כדין.
למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.
מפיקי האירועים יכולים לאשר ולבצע זיכוי לפי שיקול דעתם, גם במקרים בהם אין זכות לביטול לפי מדיניות הביטולים.


מדיניות ביטול כרטיסים
1. תשלום באתר הינו בכרטיסי אשראי ובתשלום אחד
2. אין אפשרות להחליף כרטיסים שנרכשו באתר בכרטיסים למופע/אירוע אחר.
3. יש להציג את אישור הרכישה שקיבלת למייל ביום הרכישה או לחילופין תעודה מזהה שבאמצעותה בוצעה ההזמנה
4. מדיניות הביטולים- הביטול יעשה תוך 14 ימי עבודה מביצוע העסקה ו/או עד 7 ימי עבודה לפני יום המופע/אירוע. ע"פ חוק הגנת הצרכן עסקת מכר מרחוק לא תזוכה כלל "אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן" כלומר 7 ימים לפני שהמופע מתקיים ו/ או 14 יום מביצוע העסקה
5. לא ניתן לבטל כרטיסים לאחר שנמכרו כל הכרטיסים למופע/אירוע.
6. לא ניתן לבטל כרטיסים בודדים ברכישה מרוכזת.
7. דמי ביטול- במקרה של ביטול בהתאם לסעיף 4 לתקנון, יחוייב הלקוח בדמי ביטול ששיעורם לא יעלה על 10% ממחיר העסקה, או ב100 ש"ח, לפי הנמוך מבניהם. בקשת הביטול תתבצע טלפונית או במייל בלבד והזיכוי יבוצע בתוך 10 ימי עסקים.
8. במקרה של אי הגעה לאירוע מכל סיבה שהיא לא יינתן זיכוי כספי

ג WhatsApp chat