הכנה לצה"ל

השירות בצה"ל מהווה מימוש חובה אזרחית הבאה לידי ביטוי בנכונותם ובמוכנותם של בני הנוער ליטול על עצמם אחריות אישית, תוך מעורבות חברתית והזדהות עם המטרות המוצבות בפני צה"ל. השירות הצבאי מהווה אמצעי להעצמת תחושת ההצלחה של הפרט, העמדתו בפני אתגרי העתיד. 

היעד המרכזי

- תוצר של שיתוף פעולה של כל מוסדות העירייה והקהילה אשר מטרתה - הכנה כלל בני הנוער לצה"ל תוך חיזוק מוכנותם ונכונותם לשירות משמעותי ותורם, איש איש על פי יכולתו, תוך דגש על חשיבות השירות ביחידות הלוחמות.

- על מנת להשיג יעד זה נדרשת פעילות משולבת רב תחומית ותוכנית פעולה המופעלת בשיתוף בין הורים, תלמידים, מנהלי בתי ספר, רכזי חינוך ונוער, יועצים חינוכיים, גורמי קהילה ורווחה, גורמי צה"ל, משרד הביטחון, משרד החינוך וגורמים מוסמכים אחרים.

- התוכנית מתחילה החל מכיתה י' וצוברת תנופה בכיתות יא'-יב' לקראת הגיוס לצה"ל. זאת במטרה ליצור רצף במידע, חינוך ערכי, התנסות והסתגלות לקראת שירות משמעותי.

- חיזוק מוכנותם ונכונותם של בני הנוער לשירות משמעותי ותורם בצבא על-פי כישוריהם ונטייתם. סיוע בקידום ובפתרון קשיים מול לשכת הגיוס: עזרה בפניה ללשכת גיוס, מידע על תנאי שרות, ליווי אישי ללשכת הגיוס, יציאה לשבוע גדנ"ע ועוד.

מרכז הכנה לצה"ל

המרכז חונך ומלווה גם אוכלוסיות טעונות חיזוק על רקע איכותי "סף גיוס" (קידום נוער, נוער בסיכון, חינוך מיוחד). כולל אוכלוסיות מיוחדות, יוצאי אתיופיה וכו' ובנוסף המרכז מלווה וחונך חיילים בשירות סדיר המבקשים סיוע והכוונה. 

התוכנית כוללת

הרצאות מרוכזות להורים ותלמידים ע"י לשכת גיוס וגורמים צבאיים נוספים, יום בעקבות לוחמים, סדנאות משרד הביטחון, הכנה לצו ראשון ולבחינות הדפ"ר, שבוע גדנ"ע לתלמידי כיתה יא', מייצג חיילות ניידת קהילה, הכנה ליום המא"ה, פסטיבל מתגייסים.

השתתפות בקבוצת ”אחרי לצה"ל“, קבוצת "מנהיגות פיקוד וקצונה" ותוכנית "מכינה לחיים".
התוכניות מיועדות לתלמידי כיתות יא'–יב', הפעילויות מתקיימות לאחר שעות הלימודים וגדושות בפעילויות חברתיות ערכיות לקראת אזרחות טובה ושירות משמעותי בצה"ל.

מנהל היחידה

אל“מ (מיל‘) איתן מטמון 

zahal-eitan@ka.matnasim.co.il 

נייד: 052-4239253

מרכז הכנה לצה“ל ישובי - היחידה לנוער וצעירים - רח‘ סירקין 21.

img
WhatsApp chat