חיפוש באתר

נוער וצעירים

הכנה לצה"ל

הכנה לצה"ל

הכנה לצה"ל

הכנה לצה"ל ולשירות צבאי משמעותי הינה אחת מתחומי הליבה של המחלקה מתוך תפיסה חינוכית, המכוונת לתרומה משמעותית, חתירה למצוינות ומיצוי פוטנציאל כהכנה לשירות צבאי ולאזרחות טובה. 

בעיר פועלות שתי קבוצות ארגון "אחריי", "אחריי לצבא" ו"אחריי בשטח". הראשונה נועדה להגביר את הנכונות ואת המוכנות לשירות צבאי משמעותי, השנייה הנה תוכנית שטח וסיירות, שמטרתה להקנות כלים להתמודדויות עם אתגרי החיים.

השירות בצה"ל מהווה מימוש חובה אזרחית הבאה לידי ביטוי בנכונותם ובמוכנותם של בני הנוער ליטול על עצמם אחריות אישית, תוך מעורבות חברתית והזדהות עם המטרות המוצבות בפני צה"ל. השירות הצבאי מהווה אמצעי להעצמת תחושת ההצלחה של הפרט , העמדתו בפני אתגרים וגיבושו בחברה.

היעד המרכזי המשותף למוסדות העירייה והקהילה הינו: הכנת כלל בני הנוער לצה"ל תוך חיזוק מוכנותם ונכונותם לשירות משמעותי ותורם , איש איש על פי יכולתו , תוך שימת דגש על חשיבות השירות ביחידות הלוחמות.

על מנת להשיג יעד זה נדרשת פעילות משולבת רב תחומית ותוכנית פעולה המופעלת בשיתוף בין הורים, תלמידים, מנהלי בתי ספר, רכזי חינוך ונוער, יועצים חינוכיים, גורמי קהילה ורווחה, גורמי צה"ל, משרד הביטחון, משרד החינוך וגורמים מוסמכים אחרים.

התוכנית מתחילה החל מכיתה י' וצוברת תנופה בכיתות יא'-יב' לקראת הגיוס לצה"ל, במטרה ליצור רצף במידע , חינוך ערכי, התנסות והסתגלות לקראת שירות משמעותי.

התוכנית כוללת:

הרצאות מרוכזות להורים ותלמידים ע"י לשכת גיוס וגורמים צבאיים נוספים, יום בעקבות לוחמים, סדנאות משרד הביטחון, הכנה לצו ראשון, שבוע גדנ"ע לתלמידי כיתה יא' , מייצג חיילות ניידת קהילה, הכנה ליום המא"ה, פסטיבל מתגייסים.

השתתפות בקבוצת ”אחרי לצה"ל“ ו“אחרי בשטח“ – תוכנית המיועדת לתלמידי כיתות ט' – יב' המתקיימת לאחר שעות הלימודים, פעמיים בשבוע וגדושה בפעילויות חברתיות ערכיות לקראת אזרחות טובה ושירות משמעותי בצה"ל.

מרכז הכנה לצה"ל:

המרכז חונך ומלווה אוכלוסיות טעונות חיזוק על רקע איכותי "סף גיוס" (קידום נוער, נוער בסיכון, חינוך מיוחד). כולל אוכלוסיות מיוחדות, פל"א, יוצאי אתיופיה, יוצאי קווקז, וכו' ובנוסף המרכז מלווה וחונך חיילים בשירות סדיר המבקשים סיוע והכוונה.

מנהל היחידה: אל“מ (מיל‘) איתן מטמון - zahal-eitan@ka.matnasim.co.il, נייד 052-4239253.

מרכז הכנה לצה“ל ישובי - היחידה לנוער וצעירים - רח‘ סירקין 21.

צרו קשר:
  • רשת המתנ"סים קרית אתא
  • קרית אתא
  • 04-8456712 / 073-3236837
  • פקס:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות