http://www.efsharibari.gov.il/

 

 

עיריית קרית אתא ורשת המתנסים העירונית מפעילות בעיר תוכנית חדשה וייחודית לקידום נושא בריאות הציבור ואורח חיים פעיל ובריא. מיזם "אֶפְשָׁרִיבָּרִיא" הינו תוכנית לאומית המופעלת ע"י משרד הבריאות, משרד החינוך ומשרד התרבות והספורט כאשר עיריית קרית אתא הינה בין הרשויות הבודדות שנבחרו להפעיל תוכנית זו בעיר. המיזם יפעל בעיר במספר מישורים במטרה להוביל מאמץ משותף ברמה הארצית והמקומית כדי לקדם סביבת חיים המאפשרת הרגלי אכילה בריאים יותר ושילוב פעילות גופנית בחיי היומיום, בכל קבוצות האוכלוסייה.