טפסים

מרכז המוסיקה העירוני קרית אתא - תקנון

הנחיות למילוי הטופס:

אין במסמך זה משום מחליף לתנאי ההרשמה והתשלום הנהוגים בחברת מוסדות חינוך, ואינו אלא תקציר תנאי ההרשמה.

אני הח"מ, מסכים/ה לכל האמור לעיל ומאשר/ת את השתתפותי בהתאם למסמך הנ"ל.
חתמו כאן

התקנון

הורים יקרים !

אנו מברכים אתכם לרגל תחילת שנה"ל החדשה ומבקשים להודות לכם על האמון שנתתם בנו לקדם, להעשיר ולתת חינוך מוסיקה לילדכם. על מנת להבטיח את מקומכם בין תלמידי הקונסרבטוריון, אנו מזמינים אתכם להקדים ולהירשם לשנת הלימודים החדשה – תשע"ג.
לנוחיותכם מצורף בזה הסבר על תנאי הקבלה והרישום לקונסרבטוריון:

א. הרשמה לקונסרבטוריון
א.1 לקונסרבטוריון מתקבלים תלמידים מגיל 3 ומעלה. בחירת הכלי מותנה באבחון מוקדם ע"י מנהל המוסד או מורה מטעמו תוך תשומת לב לגיל התלמיד ולנתוניו הפיסיים והמוסיקליים.
א.2 ההחלטה ביחס לבחירת הכלי תהיה בידי הקונסרבטוריון וההורים כאחד.
א.3 שיבוץ תלמיד למורה יעשה לאחר רישום מלא והסדר תשלום של התלמיד במשרד הקונסרבטוריון.
א.4 שנת הלימודים מתחילה ב 01.09.2022 ומסתיימת ב 31.07.2023.

ב. במהלך שנת לימודים מלאה זכאי התלמיד ל 44 מפגשים: כ- 42 שיעורים ו-2 פגישות נוספות (הופעות/מבחנים/סדנאות).

ג. קבלת שיעורים והשתתפות בפעילות הקונסרבטוריון מותנית בהסדרת התשלומים מראש לכל השנה בצ'קים דחויים, מזומן או כרטיס אשראי.

ד. שכר הלימוד
ד.1 שכר הלימוד הינו שנתי (11 חודשי לימוד).
ד.2 תעריפי שכר הלימוד הינם עפ"י התעריפים השנתיים של הקונסרבטוריון העירוני.
ד.3 ניתנת אפשרות לקבלת הנחה דרך הועדה המיוחדת של רשת המתנ"סים העירונית ע"י מילוי טפסים מתאימים והצגת האישורים הנדרשים. תנאי לדיון בבקשה הינו תשלום מלא בצ'קים דחויים.


ה. התשלום
תשלום מראש: תשלום שנתי מלא (חודשים ספט'-יולי) – ניתן לפרוס עד 11 תשלומים חודשיים שווים בכרטיס אשראי או בצ'קים דחויים.
התשלום יעשה בעת ההרשמה.
לאחר הסדרת התשלומים, יקבל התלמיד/ה הפניה ללימודים אצל המורה הרלוונטי. ללא הפניה, המורה אינו רשאי לקבל את התלמיד.


ו. היעדרות משיעורים
ו.1 היעדרות מורים:
שיעור/רים שהתבטלו עקב היעדרו/יות מורה, יוחזרו בהשלמת שיעורים.
ו.2 היעדרות התלמיד:
במקרה של היעדרות מסיבה מוצדקת יודיע התלמיד על כך למורה לפחות 24 שעות מראש לצורך תאום שעור חלופי
וזאת עד שלוש פעמים בשנה.
כל שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד וללא הודעה מראש - המורה אינו מחויב להחזירו.

ז. הפסקת לימודים :
ניתן להפסיק לימודים עד חודש מרץ ולקבל החזר כספי יחסי אשר מעבר לתקופת הלימודים שעבר התלמיד בנוסף לחודש טיפול בבקשה. החל מחודש מרץ לא יבוצעו החזרי תשלום.
אני מאחלים לכם שנת לימודים פורה ומוצלחת(חודשים ספט'-יולי)סמנו V ליד "אני לא רובוט"
WhatsApp chat