מכינה להנדסאים

מכינה להנדסאים
מקצועות המחייבים ללימודי הנדסאים: אנגלית-3 יחי׳,
מתמטיקה-3 יחי׳, לשון-3 יחי׳ ברמת בגרות.
המורה: מורי מכללת קרית אתא
ימי הפעילות: ימים ב', ד‘, ה‘
שעות הפעילות: 17:30-21:00
עלות הפעילות: בהתאם למספר היחידות הנלמדות.
הערות כלליות: ניתן לשלם ב- 10-12 תשלומים ללא ריבית
הלימוד בקבוצות קטנות, ו 10 שעות לימוד בשבוע.

מכינה להנדסאים
    WhatsApp chat