רשת המתנ"סים קרית אתא

חוברת הפעילות שלנו

בחוברת זו מוצג מגוון הפעילויות שלנו, אתם מוזמנים להיתרשם ולהרשם.
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי אמנות

ציור
ציור 185 סל העשרה לפרטים
ציור
ציור 85 סל העשרה לפרטים
אומנות ויצירה
אומנות ויצירה 100 ס.העשרה לפרטים
אומנות ויצירה
אומנות ויצירה 185 ס.עשרה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי אמנות

עיסות נייר
עיסות נייר 100 סל העשרה לפרטים
עיסות נייר
עיסות נייר 185 סל העשרה לפרטים
עיסות נייר
עיסות נייר 85 סל העשרה לפרטים
עיסות נייר
עיסות נייר 95 סל העשרה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי אמנות

ציור
ציור 100 סל העשרה לפרטים
ציור
ציור 95 סל העשרה לפרטים
ציור
ציור לגילאי א -ו לפרטים
ציור
ציור גימלאים לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי אמנות

קרמיקה - ב'-ו'
קרמיקה ב - ו לפרטים
קרמיקה - ב'-ו'
קרמיקה גילאי ב-ו לפרטים
קרמיקה - גנים + א
קרמיקה גן-א לפרטים
קרמיקה - גנים + א'
קרמיקה גן + א לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגן - אברמוב ולנטינה 1
אורגן ולנטינה 1 לפרטים
אורגן - אברמוב ולנטינה 1 מ
אורגן ולנטינה 1 לפרטים
אורגן - אברמוב ולנטינה 1 בלי
אורגן ולנטינה 1 לפרטים
אורגן - אברמוב ולנטינה 1/2
אורגן ולנטינה 1/2 שעה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגן - אברמוב ולנטינה 1/2 מ
אורגן ולנטינה 1/2 לפרטים
אורגן - אברמוב ולנטינה 3/4
אורגן ולנטינה 3/4 לפרטים
אורגן - אברמוב ולנטינה 3/4 ב
אורגן ולנטינה 3/4 לפרטים
אורגן - אברמוב ולנטינה 3/4 מ
אורגן ולנטינה 3/4 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגן - אגמון מאיה 1
אורגן מאיה 1 לפרטים
אורגן - אגמון מאיה 1 בלי
אורגן מאיה 1 בלי לפרטים
אורגן - אגמון מאיה 1 מ
אורגן מאיה 1 מ לפרטים
אורגן - אגמון מאיה 1/2
אורגן מאיה 1/2 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגן - אגמון מאיה 1/2 מ
אורגן מאיה 1/2 מ לפרטים
אורגן - אגמון מאיה 3/4
אורגן מאיה 3/4 לפרטים
אורגן - אגמון מאיה 3/4 בלי
אורגן מאיה 3/4 בלי לפרטים
אורגן - אגמון מאיה 3/4 מ
אורגן מאיה 3/4 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגן - וייצבליט מילה 1
אורגנית מילה 1 לפרטים
אורגן - וייצבליט מילה 1 מ
אורגן מילה 1 מ לפרטים
אורגן - וייצבליט מילה 1 בלי
אורגן מילה 1 בלי לפרטים
אורגן - וייצבליט מילה 1/2
אורגן מילה 1/2 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגן - וייצבליט מילה 1/2 מ
אורגן מילה 1/2 מ לפרטים
אורגן - וייצבליט מילה 3/4
אורגן מילה 3/4 לפרטים
אורגן - וייצבליט מילה 3/4 בל
אורגן מילה 3/4 בל לפרטים
אורגן - וייצבליט מילה 3/4 מ
אורגן מילה 3/4 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגנית - אברמוב ולנטינה 1
אורגנית אברמוב ולנטינה 1 לפרטים
אורגנית - אברמוב ולנטינה 1 בלי
אורגנית אברמוב ולנטינה 1 בלי לפרטים
אורגנית - אברמוב ולנטינה 1 מ
אורגנית אברמוב ולנטינה 1 מ לפרטים
אורגנית - אברמוב ולנטינה 1/2
אברמוב ולנטינה 1/2 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגנית - אברמוב ולנטינה 1/2 מ
אורגנית אברמוב ולנטינה 1/2 מ לפרטים
אורגנית - אברמוב ולנטינה 3/4
אורגנית אברמוב ולנטינה 3/4 שעה לפרטים
אורגנית - אברמוב ולנטינה 3/4 ב
אורגנית אברמוב ולנטינה 3/4 ב לפרטים
אורגנית - אברמוב ולנטינה 3/4 מ
אורגנית אברמוב ולנטינה 3/4 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגנית - אגמון מאיה 1
אורגנית אגמון מאיה 1 לפרטים
אורגנית - אגמון מאיה 1 בלי
אורגנית אגמון מאיה 1 בלי לפרטים
אורגנית - אגמון מאיה 1/2
אורגנית אגמון מאיה 1/2 לפרטים
אורגנית - אגמון מאיה 3/4
אורגנית אגמון מאיה 3/4 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגנית - אגמון מאיה 3/4 בלי
אורגנית אגמון מאיה 3/4 בלי לפרטים
אורגנית - וייצבליט מילה 1
אורגנית וייצבליט מילה 1 לפרטים
אורגנית - וייצבליט מילה 1 בלי
אורגנית וייצבליט מילה 1 בלי לפרטים
אורגנית - וייצבליט מילה 1 מ
אורגנית וייצבליט מילה 1 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגנית - וייצבליט מילה 1/2
אורגנית וייצבליט מילה 1/2 לפרטים
אורגנית - וייצבליט מילה 1/2 מ
אורגנית וייצבליט מילה 1/2 מ לפרטים
אורגנית - וייצבליט מילה 3/4
אורגנית וייצבליט מילה 3/4 לפרטים
אורגנית - וייצבליט מילה 3/4 בל
אורגנית וייצבליט מילה 3/4 בל לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

אורגנית - וייצבליט מילה 3/4 מ
אורגנית וייצבליט מילה 3/4 מ לפרטים
אורגנית - מאיה אגמון 1 מ
אורגנית מאיה אגמון 1 מ לפרטים
אורגנית - מאיה אגמון 1/2 מ
אורגנית מאיה אגמון 1/2 מ לפרטים
אורגנית - מאיה אגמון 3/4 מ
אורגנית מאיה אגמון 3/4 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

גיטרה - ימפולסקי בוריס 1
גיטרה ימפולסקי בוריס 1 לפרטים
גיטרה - ימפולסקי בוריס 1 מ
גיטרה ימפולסקי בוריס 1 מ לפרטים
גיטרה - ימפולסקי בוריס 1/2
גיטרה ימפולסקי בוריס 1/2 לפרטים
גיטרה - ימפולסקי בוריס 1/2 מ
גיטרה ימפולסקי בוריס 1/2 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

גיטרה - ימפולסקי בוריס 3/4
גיטרה ימפולסקי בוריס 3/4 לפרטים
גיטרה - ימפולסקי בוריס 3/4 מ
גיטרה ימפולסקי בוריס 3/4 מ לפרטים
גיטרה - קייסרמן זלדה 1
גיטרה קייסרמן זלדה 1 לפרטים
גיטרה - קייסרמן זלדה 1 מ
גיטרה קייסרמן זלדה 1 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

גיטרה - קייסרמן זלדה 1/2
גיטרה קייסרמן זלדה 1/2 לפרטים
גיטרה - קייסרמן זלדה 1/2 מ
גיטרה קייסרמן זלדה 1/2 מ לפרטים
גיטרה - קייסרמן זלדה 3/4
גיטרה קייסרמן זלדה 3/4 לפרטים
גיטרה - קייסרמן זלדה 3/4 מ
גיטרה קייסרמן זלדה 3/4 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

גיטרה - שפירא פבל 1
גיטרה שפירא פבל 1 לפרטים
גיטרה - שפירא פבל 1 מ
גיטרה שפירא פבל 1 מ לפרטים
גיטרה - שפירא פבל 1/2
גיטרה שפירא פבל 1/2 לפרטים
גיטרה - שפירא פבל 1/2 מ
גיטרה שפירא פבל 1/2 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

גיטרה - שפירא פבל 3/4
גיטרה שפירא פבל 3/4 לפרטים
גיטרה - שפירא פבל 3/4 מ
גיטרה שפירא פבל 3/4 מ לפרטים
כינור - זלדה קייסרמן 1
כינור זלדה קייסרמן 1 לפרטים
כינור - זלדה קייסרמן 1 מ
כינור זלדה קייסרמן 1 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

כינור - זלדה קייסרמן 1/2
כינור זלדה קייסרמן 1/2 לפרטים
כינור - זלדה קייסרמן 1/2 מ
כינור זלדה קייסרמן 1/2 מ לפרטים
כינור - זלדה קייסרמן 3/4
כינור זלדה קייסרמן 3/4 לפרטים
כינור - זלדה קייסרמן 3/4 מ
כינור זלדה קייסרמן 3/4 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

כינור - זנזורי סופי 1
כינור זנזורי סופי 1 לפרטים
כינור - זנזורי סופי 1 בגרות
כינור זנזורי סופי 1 בגרות לפרטים
כינור - זנזורי סופי 1 בלי
כינור זנזורי סופי 1 בלי לפרטים
כינור - זנזורי סופי 1.5
כינור זנזורי סופי 1.5 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

כינור - זנזורי סופי 1.5 בגרו
כינור זנזורי סופי 1.5 בגרו לפרטים
כינור - זנזורי סופי 1/2
כינור זנזורי סופי 1/2 לפרטים
כינור - זנזורי סופי 3/4
כינור זנזורי סופי 3/4 לפרטים
כינור - זנזורי סופי 3/4 בלי
כינור זנזורי סופי 3/4 בלי לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

כינור - נבוטובסקי אורה 1
כינור נבוטובסקי אורה 1 לפרטים
כינור - נבוטובסקי אורה 1 בלי
כינורנבוטובסקי אורה 1 בלי לפרטים
כינור - נבוטובסקי אורה 1 מ
כינור נבוטובסקי אורה 1 מ לפרטים
כינור - נבוטובסקי אורה 1.5
כינור נבוטובסקי אורה 1.5 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

כינור - נבוטובסקי אורה 1/2
כינור נבוטובסקי אורה 1/2 לפרטים
כינור - נבוטובסקי אורה 1/2 מ
כינורנבוטובסקי אורה 1/2 מ לפרטים
כינור - נבוטובסקי אורה 3/4
כינור נבוטובסקי אורה 3/4 לפרטים
כינור - נבוטובסקי אורה 3/4 ב
כינורנבוטובסקי אורה 3/4 ב לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

כינור - נבוטובסקי אורה 3/4 מ
כינורנבוטובסקי אורה 3/4 מ לפרטים
כלי נשיפה אהרונובסקי פבל 1
כ.נשיפה אהרונובסקי פבל 1 לפרטים
כלי נשיפה אהרונובסקי פבל 1 מ
כלי נשיפה אהרונובסקי פבל 1 מ לפרטים
כלי נשיפה אהרונובסקי פבל 1/2
כלי נשיפה אהרונובסקי פבל 1/2 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

כלי נשיפה אהרונובסקי פבל 1/2 מ
כלי נשיפה אהרונובסקי פבל 1/2 מ לפרטים
כלי נשיפה אהרונובסקי פבל 3/4
כלי נשיפה אהרונובסקי פבל 3/4 לפרטים
כלי נשיפה אהרונובסקי פבל 3/4 מ
כלי נשיפה אהרונובסקי פבל 3/4 מ לפרטים
כלי נשיפה בר ישראל דרור 1
כלי נשיפה בר ישראל דרור 1 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

כלי נשיפה בר ישראל דרור 1 מ
כלי נשיפה בר ישראל דרור 1 מ לפרטים
כלי נשיפה בר ישראל דרור 1/2
כלי נשיפה בר ישראל דרור 1/2 לפרטים
להקת המתנ"ס - מקהלה לילדים
מקהלה לפרטים
להקת המתנ"ס - נויה
להקת נויה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

להקת המתנ"ס - קולות
להקת קולות לפרטים
מוסיקה פסקין מירה 1 מ
צלו פסקין מירה 1 מ לפרטים
מוסיקה - פסקין מירה 1/2 מ
צלו פסקין מירה 1/2 מ לפרטים
מוסיקה - פסקין מירה 3/4
צלו פסקין מירה 3/4 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה - פסקין מירה 3/4 בלי
צלו פסקין מירה 3/4 בלי לפרטים
מוסיקה - פסקין מירה 3/4 מ
צלו פסקין מירה 3/4 מ לפרטים
מוסיקה - שכירות כלי
שכירות כלי מוסיקלי לפרטים
מוסיקה -פסקין מירה 1 בלי
צלו פסקין מירה 1 בלי לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה -פסקין מירה 1/2
צלו פסקין מירה 1/2 לפרטים
מוסיקה פסקין מירה 1
צלו פסקין מירה 1 לפרטים
מוסיקה2 - בר ישראל דרור 1/2 מ
כלי נשיפה בר ישראל דרור 1/2 מ לפרטים
מוסיקה2 - בר ישראל דרור 3/4
כלי נשיפה בר ישראל דרור 3/4 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - בר ישראל דרור 3/4 בג
כלי נשיפה בר ישראל דרור 3/4 בג לפרטים
מוסיקה2 - בר ישראל דרור 3/4 בל
כלי נשיפה בר ישראל דרור 3/4 בל לפרטים
מוסיקה2 - בר ישראל דרור 3/4 מ
כלי נשיפה דרור 3/4 מ לפרטים
מוסיקה2 - וול מיכאל 1
כלי נשיפה וול מיכאל 1 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - וול מיכאל 1 מ
כלי נשיפה וול מיכאל 1 מ לפרטים
מוסיקה2 - וול מיכאל 1/2
כלי נשיפה וול מיכאל 1/2 לפרטים
מוסיקה2 - וול מיכאל 1/2 מ
כלי נשיפה וול מיכאל 1/2 מ לפרטים
מוסיקה2 - וול מיכאל 3/4
כלי נשיפה וול מיכאל 3/4 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - וול מיכאל 3/4 בלי
כלי נשיפה וול מיכאל 3/4 בלי לפרטים
מוסיקה2 - וול מיכאל 3/4 מ
כלי נשיפה וול מיכאל 3/4 מ לפרטים
מוסיקה2 - ולדה טרקוב 3/4 בגרות
כלי נשיפה טרקוב ולדה 3/4 בגרות לפרטים
מוסיקה2 - טפליצקי מיכאל 1
כלי נשיפה טפליצקי מיכאל 1 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - טפליצקי מיכאל 1 מ
כלי נשיפה טפליצקי מיכאל 1 מ לפרטים
מוסיקה2 - טפליצקי מיכאל 1/2
כלי נשיפה מיכאל 1/2 לפרטים
מוסיקה2 - טפליצקי מיכאל 1/2 מ
כלי נשיפה טפליצקי מיכאל 1/2 מ לפרטים
מוסיקה2 - טפליצקי מיכאל 3/4
כלי נשיפה טפליצקי מיכאל 3/4 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - טפליצקי מיכאל 3/4 בל
כלי נשיפה טפליצקי מיכאל 3/4 בל לפרטים
מוסיקה2 - טפליצקי מיכאל 3/4 מ
כלי נשיפה טפליצקי מיכאל 3/4 מ לפרטים
מוסיקה2 - טרקוב ולדה 1
כלי נשיפה טרקוב ולדה 1 לפרטים
מוסיקה2 - טרקוב ולדה 1 מ
כלי נשיפה טרקוב ולדה 1 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - טרקוב ולדה 1/2
כלי נשיפה טרקוב ולדה 1/2 לפרטים
מוסיקה2 - טרקוב ולדה 1/2 מ
כ.נשיפה טרקוב ולדה 1/2 מ לפרטים
מוסיקה2 - טרקוב ולדה 3/4
כלי נשיפה טרקוב ולדה 3/4 לפרטים
מוסיקה2 - טרקוב ולדה 3/4 בגרות
כלי נשיפה טרקוב ולדה 3/4 בגרות לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - טרקוב ולדה 3/4 בלי
כלי נשיפה טרקוב ולדה 3/4 בלי לפרטים
מוסיקה2 - טרקוב ולדה 3/4 מ
כלי נשיפה טרקוב ולדה 3/4 מ לפרטים
מוסיקה2 - יסין דימה 1
כלי נשיפה יסין דימה 1 לפרטים
מוסיקה2 - יסין דימה 1 מ
כלי נשיפה יסין דימה 1 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - יסין דימה 1/2
כלי נשיפה יסין דימה 1/2 לפרטים
מוסיקה2 - יסין דימה 1/2 מ
כ.נשיפה יסין דימה 1/2 מ לפרטים
מוסיקה2 - יסין דימה 3/4
כ.נשיפה יסין דימה 3/4 לפרטים
מוסיקה2 - יסין דימה 3/4 בלי
כלי נשיפה יסין דימה 3/4 בלי לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - יסין דימה 3/4 מ
כלי נשיפה יסין דימה 3/4 מ לפרטים
מוסיקה2 - פרנקל מתן 1
כלי נשיפה פרנקל מתן 1 לפרטים
מוסיקה2 - פרנקל מתן 1 מ
כלי נשיפה פרנקל מתן 1 מ לפרטים
מוסיקה2 - פרנקל מתן 1/2
כלי נשיפה פרנקל מתן 1/2 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - פרנקל מתן 1/2 מ
כלי נשיפה פרנקל מתן 1/2 מ לפרטים
מוסיקה2 - פרנקל מתן 3/4
כלי נשיפה פרנקל מתן 3/4 לפרטים
מוסיקה2 - פרנקל מתן 3/4 מ
כלי נשיפה פרנקל מתן 3/4 מ לפרטים
מוסיקה2 - פרנקל מתן 3/4 בלי
כלי נשיפה פרנקל מתן 3/4 בלי לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - שפירא טניה 1
כ.נשיפה שפירא טניה 1 לפרטים
מוסיקה2 - שפירא טניה 1 מ
כלי נשיפה שפירא טניה 1 מ לפרטים
מוסיקה2 - שפירא טניה 1/2
כ.נשיפה שפירא טניה 1/2 לפרטים
מוסיקה2 - שפירא טניה 1/2 מ
כלי נשיפה שפירא טניה 1/2 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

מוסיקה2 - שפירא טניה 3/4
כ.נשיפה שפירא טניה 3/4 לפרטים
מוסיקה2 - שפירא טניה 3/4 מ
כ.נשיפה שפירא טניה 3/4 מ לפרטים
מוסיקה2 - שפירא טניה 3/4 בלי
כלי נשיפה שפירא טניה 3/4 בלי לפרטים
נגינה - אגמון מאיה אורג II
אגמון מאיה אורג II לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

נגינה - כלי נשיפה הצבי ישראל
כלי נשיפה הצבי ישראל לפרטים
נגינה - אברמוב וליה אורג II
אברמוב וליה אורג II לפרטים
נגינה - אורגניות מילה 75
אורגניות מילה 75 לפרטים
נגינה - אחר - אורגניות א-ב
שיעורי מוסיקה באורגנית לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

נגינה - אחר - כינור ג'
שיעורי מוסיקה בכינור לפרטים
נגינה - אחר - כלי נשיפה
שיעורי מוסיקה בכלי נשיפה לפרטים
נגינה - אחר - פסקין מירה צ'לו
פסקין מירה צ'לו לפרטים
נגינה - אחר - פרוייקט אורגניות
פרוייקט אורגניות לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

נגינה - אחר - פרוייקט אורגניות ולי
פרוייקט אורגניות ולי לפרטים
נגינה - אחר - פרוייקט כינור
פרוייקט כינור לפרטים
נגינה - אחר - פרוייקט כלי נשיפה
פרוייקט כלי נשיפה לפרטים
נגינה - אחר - פרוייקט כלי נשיפה
פרוייקט כלי נשיפה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

נגינה - אחר - פרוייקט כלי נשיפה
פרוייקט כלי נשיפה לפרטים
נגינה - אחר - פרוייקט כלי נשיפה
פרוייקט כלי נשיפה לפרטים
נגינה - אחר - פרוייקט כלי קשת
פרוייקט כלי קשת לפרטים
נגינה - אחר - פרוייקט צ'לו מירה
פרוייקט צ'לו מירה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

נגינה - וייצבליט מילה אורגII
וייצבליט מילה אורגII לפרטים
נגינה - נבוטובסקי אורה כינור
נבוטובסקי אורה כינור לפרטים
נגינה -אברמוב וליה אורג I
אברמוב וליה אורג I לפרטים
נגינה -אגמון מאיה אורג I
אגמון מאיה אורג I לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

נגינה -וייצבליט מילה אורג I
וייצבליט מילה אורג I לפרטים
נגינה -קייסרמן זלדה כינור
קייסרמן זלדה כינור לפרטים
נגינה- וייצבליט מילה פרוייק
וייצבליט מילה פרוייק לפרטים
פסנתר - אברמוב ולנטינה 1
פסנתר אברמוב ולנטינה 1 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

פסנתר - אברמוב ולנטינה 1 ב
פסנתר אברמוב ולנטינה 1 ב לפרטים
פסנתר - אברמוב ולנטינה 1 מ
פסנתר אברמוב ולנטינה 1 מ לפרטים
פסנתר - אברמוב ולנטינה 1/2
פסנתר אברמוב ולנטינה 1/2 לפרטים
פסנתר - אברמוב ולנטינה 1/2 מ
פסנתר אברמוב ולנטינה 1/2 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

פסנתר - אברמוב ולנטינה 3/4
פסנתר אברמוב ולנטינה 3/4 לפרטים
פסנתר - אברמוב ולנטינה 3/4 ב
פסנתר אברמוב ולנטינה 3/4 ב לפרטים
פסנתר - אברמוב ולנטינה 3/4 מ
פסנתר אברמוב ולנטינה 3/4 מ לפרטים
פסנתר - אסטפוב ז'אנה 1
פסנתר אסטפוב ז'אנה 1 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

פסנתר - אסטפוב ז'אנה 1 בלי
פסנתר אסטפוב ז'אנה 1 בלי לפרטים
פסנתר - אסטפוב ז'אנה 1/2
פסנתר אסטפוב ז'אנה 1/2 לפרטים
פסנתר - אסטפוב ז'אנה 3/4
פסנתר אסטפוב ז'אנה 3/4 לפרטים
פסנתר - אסטפוב ז'אנה 3/4 בלי
פסנתר ז'אנה 3/4 בלי לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

פסנתר - מאיה אגמון 1
פסנתר מאיה אגמון 1 לפרטים
פסנתר - מאיה אגמון 1 בלי
פסנתר מאיה אגמון 1 בלי לפרטים
פסנתר - מאיה אגמון 1 מ
פסנתר מאיה אגמון 1 מ לפרטים
פסנתר - מאיה אגמון 1/2
פסנתר מאיה אגמון 1/2 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

פסנתר - מאיה אגמון 1/2 מ
פסנתר מאיה אגמון 1/2 מ לפרטים
פסנתר - מאיה אגמון 3/4
פסנתר מאיה אגמון 3/4 לפרטים
פסנתר - מאיה אגמון 3/4 בלי
פסנתר מאיה אגמון 3/4 בלי לפרטים
פסנתר - מאיה אגמון 3/4 מ
פסנתר מאיה אגמון 3/4 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

שירה - דנגור נטלי 1
פ.קול דנגור נטלי 1 לפרטים
שירה - דנגור נטלי 1/2
פ.קול דנגור נטלי 1/2 לפרטים
שירה - דנגור נטלי 3/4
פ.קול דנגור נטלי 3/4 לפרטים
שירה - מדבדובסקי ילנה 1
פ.קול מדבדובסקי ילנה 1 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

שירה - מדבדובסקי ילנה 1 בלי
פ.קול מדבדובסקי ילנה 1 בלי לפרטים
שירה - מדבדובסקי ילנה 1 מ
פ.קול מדבדובסקי ילנה 1 מ לפרטים
שירה - מדבדובסקי ילנה 1/2
פ.קול מדבדובסקי ילנה 1/2 לפרטים
שירה - מדבדובסקי ילנה 1/2 מ
פ.קול מדבדובסקי ילנה 1/2 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

שירה - מדבדובסקי ילנה 3/4
מדבדובסקי ילנה 3/4 לפרטים
שירה - מדבדובסקי ילנה 3/4 ב
מדבדובסקי ילנה 3/4 ב לפרטים
שירה - מדבדובסקי ילנה 3/4 מ
פ.קול מדבדובסקי ילנה 3/4 מ לפרטים
שירה - פרחובניק אירנה 1
פ.קול פרחובניק אירנה 1 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

שירה - פרחובניק אירנה 1 מ
פרחובניק אירנה 1 מ לפרטים
שירה - פרחובניק אירנה 1 בלי
פרחובניק אירנה 1 בלי לפרטים
שירה - פרחובניק אירנה 1/2
פרחובניק אירנה 1/2 לפרטים
שירה - פרחובניק אירנה 1/2 מ
פ.קול פרחובניק אירנה 1/2 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

שירה - פרחובניק אירנה 3/4
פ.קול פרחובניק אירנה 3/4 לפרטים
שירה - פרחובניק אירנה 3/4 ב
פ.קול פרחובניק אירנה 3/4 ב לפרטים
שירה - פרחובניק אירנה 3/4 מ
פ.קול פרחובניק אירנה 3/4 מ לפרטים
שירה - קיסר בתיה 1
קיסר בתיה 1 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

שירה - קיסר בתיה 1 מ
פ.קול קיסר בתיה 1 מ לפרטים
שירה - קיסר בתיה 1 בלי
פ.קול קיסר בתיה 1 בלי לפרטים
שירה - קיסר בתיה 1/2
פ.קול קיסר בתיה 1/2 לפרטים
שירה - קיסר בתיה 1/2 מ
פ.קול קיסר בתיה 1/2 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

שירה - קיסר בתיה 3/4
קיסר בתיה 3/4 לפרטים
שירה - קיסר בתיה 3/4 בלי
קיסר בתיה 3/4 בלי לפרטים
שירה - קיסר בתיה 3/4 מ
פ.קול קיסר בתיה 3/4 מ לפרטים
תופים - אלמקייס שרון 1
תופים אלמקייס שרון 1 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

תופים - אלמקייס שרון 1 מ
תופים אלמקייס שרון 1 מ לפרטים
תופים - אלמקייס שרון 1/2
תופים אלמקייס שרון 1/2 לפרטים
תופים - אלמקייס שרון 1/2 מ
תופים אלמקייס שרון 1/2 מ לפרטים
תופים - אלמקייס שרון 3/4
תופים אלמקייס שרון 3/4 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

תופים - אלמקייס שרון 3/4 מ
תופים אלמקייס שרון 3/4 מ לפרטים
תופים - יעקובנקו אלכס 1
תופים יעקובנקו אלכס 1 לפרטים
תופים - יעקובנקו אלכס 1 מ
תופים יעקובנקו אלכס 1 מ לפרטים
תופים - יעקובנקו אלכס 1/2
תופים יעקובנקו אלכס 1/2 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

תופים - יעקובנקו אלכס 1/2
תופים יעקובנקו אלכס 1/2 לפרטים
תופים - יעקובנקו אלכס 1/2 מ
תופים יעקובנקו אלכס 1/2 מ לפרטים
תופים - יעקובנקו אלכס 3/4
תופים יעקובנקו אלכס 3/4 לפרטים
תופים - יעקובנקו אלכס 3/4 מ
תופים יעקובנקו אלכס 3/4 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

תופים - פנקוב יורי 1
תופים פנקוב יורי 1 לפרטים
תופים - פנקוב יורי 1 מ
תופים פנקוב יורי 1 מ לפרטים
תופים - פנקוב יורי 1/2
תופים פנקוב יורי 1/2 לפרטים
תופים - פנקוב יורי 1/2 מ
תופים פנקוב יורי 1/2 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מוסיקה, אומנויות הבמה

תופים - פנקוב יורי 3/4
תופים פנקוב יורי 3/4 לפרטים
תופים - פנקוב יורי 3/4 מ
תופים פנקוב יורי 3/4 מ לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי למידה והכשרה,למידת שפות

הכנה ל א'
הכנה ל א' 95 לפרטים
לשון 2 יח
לשון 2 יח 2200 ש"ח לפרטים
שעורי עזר 1440
שעורי עזר לפרטים
1 יח' אזרחות
1 יח אזרחות לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי למידה והכשרה,למידת שפות

אנגלית
אנגלית מבוגרים לפרטים
אנגלית
אנגלית 175 ש' לפרטים
אנגלית - אנגלית 160 ש"ח
אנגלית 160 ש"ח לפרטים
אנגלית - אנגלית 240 ש"ח
אנגלית 240 ש"ח לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי למידה והכשרה,למידת שפות

אנגלית - אנגלית מבוגרים 80 ש'
אנגלית קליטה לפרטים
אנגלית - דמי רישום 85
דמי רישום 85 לפרטים
בישול
בישול 90 ש' לפרטים
דמי רישום 250
דמי רישום לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי למידה והכשרה,למידת שפות

דמי רישום 300
דמי רישום לפרטים
הכנה ל א'
הכנה ל א' 100 ס.העשרה לפרטים
הכנה ל א'
הכנה ל א' 185 ס.העשרה לפרטים
הכנה לא'
הכנה לא ' 85 ס.העשרה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי למידה והכשרה,למידת שפות

חוג לימודי אחר - צמחי מרפא
צמחי מרפא - גמול רוקחים לפרטים
לשון
לשון 750 לפרטים
לשון 2 יח
לשון 2 יח 2000ש"ח לפרטים
מ.התנהגות 2 יח
מדעי התנהגות 2 יח לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי למידה והכשרה,למידת שפות

מחשבים - מחשבים 1475 ש"ח
מחשבים 1475 ש"ח לפרטים
מחשבים - מחשבים 2 יח 1500
מחשבים 2 יח 1500 לפרטים
מחשבים 2-6/17
ת.ג.ת. מחשבים לפרטים
מחשבים 9-2/17
ת.ג.ת. מחשבים לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי למידה והכשרה,למידת שפות

מטפלות
מטפלות 750 לפרטים
מטפלות 1600 ש"ח
מטפלות 1600 ש"ח לפרטים
משמעות המילים 750
משמעות המילים 750 לפרטים
מתמטיקה
מתמטיקה 90 ש' לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי למידה והכשרה,למידת שפות

מתמטיקה 3 יח
מתמטיקה בגרות 3 יח 3500 לפרטים
מתמטיקה בגרות 3 יח
מתמטיקה בגרות 3 יח 3000 לפרטים
מתמטיקה1 יח
1 יח תגת מתמטיקה לפרטים
עברית - עברית 25 ש'
עברית 25 ש' לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי למידה והכשרה,למידת שפות

עברית - עברית תושב זר 100 ש'
עברית תושב זר 100 ש' לפרטים
עסקת חבילה 7500
עסקת חבילה לפרטים
ציור
ציור 175 ש לפרטים
ציור
ציור 90 ש' לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי למידה והכשרה,למידת שפות

ריקודים סלונים
ריקודים סלונים 175 ש לפרטים
ריקודים סלונים
ריקודים סלונים 90 ש' לפרטים
תקשורת 2 יח
תקשורת 2 יח לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

זומבה
זומבה 100 סל העשרה לפרטים
זומבה
זומבה 185 סל העשרה לפרטים
זומבה
זומבה 85 סל העשרה לפרטים
זומבה
זומבה 95 סל העשרה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

TRX
270 ש"ח TRX לפרטים
אקרובטיקה
אקרובטיקה 95 סל העשרה לפרטים
אקרובטיקה
אקרובטיקה 100 סל העשרה לפרטים
אקרובטיקה
אקרובטיקה - סל העשרה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

אקרובטיקה
אקרובטיקה 85 סל העשרה לפרטים
אקרובטיקה
אקרובטיקה 160 ג.רם לפרטים
ג'ודו - 160 ש"ח פעם בשבוע
גודו 160 ש"ח לפרטים
ג'ודו - 190 ש"ח ג.רם
גודו ילדים 190 ש"ח לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

ג'ודו 100
ג'ודו 100 סל העשרה לפרטים
ג'ודו 185
ג'ודו 185 סל העשרה לפרטים
ג'ודו 85
ג'ודו 85 סל העשרה לפרטים
ג'ודו 95
ג'ודו 95 סל העשרה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

גלגליות יבנה
גלגליות יבנה 160 ש"ח לפרטים
התעמלות - בן גוריון
ה.גימלאים בן גוריון לפרטים
התעמלות - אלבוים
התעמלות בשיטת אלבוים לפרטים
התעמלות -קליטה
התעמלות - עולים לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות אמנותית - שעה גבעת רם
התעמלות אומנותית - שעה ג.רם לפרטים
התעמלות אמנותית - 3 שעות גבעת רם
ה.אומנותית ג.רם - 3 שעות לפרטים
התעמלות אמנותית - 4 שעות ג.רם
ה.אומנותית ג.רם - 4 שעות לפרטים
התעמלות אמנותית - 4 שעות יבנה
ה.אומנותית יבנה - 4 שעות לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות אמנותית - 6 שעות יבנה
ה.אומנותית יבנה - 6 שעות לפרטים
התעמלות אמנותית - יבנה 3 שעות
ה.אומנותית יבנה - 3 שעות לפרטים
התעמלות אמנותית - יבנה 8 שעות
ה.אומנותית יבנה - 8 שעות לפרטים
התעמלות אמנותית - יבנה שעה
התעמלות אומנותית יבנה שעה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

התעמלות אמנותית - יבנה שעתיים
ה.אומנותית יבנה שעתיים לפרטים
טניס - מחבט 50 ש"ח
מחבט 50 ש"ח לפרטים
טניס - פעם 170
טניס פעם 170 לפרטים
טניס - פעמיים 250
טניס פעמיים 250 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

כדורגל - כדורגל 220 ש"ח
כדורגל 220 ש"ח לפרטים
כדורגל - תלבושת 255 ש"ח
תלבושת 255 ש"ח לפרטים
כדורסל - 200 ש"ח ג.טל
200 ש"ח ג.טל כדורסל א- ג לפרטים
כדורסל - 200 ש"ח יבנה
200 ש"ח יבנה כדורסל א-ג לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל - 200 ש"ח פינסקר
כדורסל 200 ש"ח פינסקר כיתות א-ג לפרטים
כדורסל - 200ש"ח ג.רם
200ש"ח ג.רם כדורסל א-ג לפרטים
כדורסל - בוגרים 105 דוד
בוגרים 105 דוד לפרטים
כדורסל - בוגרים 105 מיכאל
בוגרים 105 מיכאל כדורסל לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל - הורים וילדים 160 ש"ח
הורים וילדים 160 ש"ח כדורסל לפרטים
כדורסל - הורים וילדים 160 ש"ח
הורים וילדים 160 ש"ח כדורסל לפרטים
כדורסל - מצוינות ג.טל 110
כדורסל מצוינות ג.טל 110 לפרטים
כדורסל - מצוינות ג.רם 110
כדורסל מצוינות ג.רם 110 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל - מצוינות פינסקר 110
כדורסל מצוינות פינסקר 110 לפרטים
כדורסל - מתקדמים 220 ג.טל
מתקדמים 220 ג.טל כדורסל ג-ד לפרטים
כדורסל - מתקדמים 220 ג.רם
מתקדמים 220 ג.רם כדרוסל ג-ד לפרטים
כדורסל - מתקדמים 220 פינסקר
מתקדמים 220 פינסקר כדורסל ג-ד לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

כדורסל - קטנטנים 160שח ג.רם
כדורסל קטנטנים 160שח ג.רם לפרטים
כדורסל - קטנטנים 160שח פינסקר
כדורסל קטנטנים 160שח פינסקר לפרטים
כדורשת לביאות 190
כ.רשת לביאות 190 לפרטים
כדורשת 160 פעם בשבוע
כדור רשת פעם בשבוע 160 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

כדורשת 160 פעם בשבוע
כדור רשת פעם בשבוע 160 לפרטים
כדורשת זבנג 160
כ.רשת זבנג 160 לפרטים
כדורשת זבנג 200
כ.רשת זבנג 200 לפרטים
כדורשת לביאות 160
כ.רשת לביאות 160 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

כדורשת סופה 160
כ.רשת סופה 160 לפרטים
כדורשת סופה 190
כ.רשת סופה 190 לפרטים
קט רגל - קטרגל ביטוח 85 ש'
קטרגל ביטוח 85 ש' לפרטים
קפוארה 100
קפאורה 100 סל העשרה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

קפוארה 185
קפאורה 185 סל העשרה לפרטים
קפוארה 85
קפאורה 85 סל העשרה לפרטים
קפוארה 95
קפאורה 95 סל העשרה לפרטים
קפוארה יבנה 160
קפוארה יבנה 160 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

קפוארה ק.גלויות 150
קפוארה ק.גלויות 150 לפרטים
קרב מגע - בוגרים 220 ש"ח
בוגרים 220 ש"ח לפרטים
קרב מגע - פעם בשבוע 160 ש"ח
פעם בשבוע 160 ש"ח לפרטים
קרב מגע - קרב מגע 190 ש"ח
קרב מגע 190 ש"ח לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי ספורט והתעמלות

קרב מגע - קרב מגע 190 ש"ח
קרב מגע 190 ש"ח לפרטים
קרב מגע - תלבושת 170 ש"ח
תלבושת לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי טכנולוגיה ומדע

טיסנאות - חומרים מתחילים
חומרים לפרטים
טיסנאות - חומרים מתקדמים
טיסנאות מתקדמים לפרטים
טיסנאות - טיסנאות מתקדמים
טיסנאות לפרטים
טיסנאות - מתחילים
טיסנאות לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי טכנולוגיה ומדע

טיסנאות - נועם
טיסנאות 75 שח נועם לפרטים
ילדים - חומרים
ממציאים צעירים חומרים לפרטים
ילדים - ממציאים צעירים
ממציאים צעירים 75 נו לפרטים
ילדים - ממציאים צעירים
ממציאים צעירים לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי טכנולוגיה ומדע

ילדים - ממציאים צעירים ד-ו
ממציאים צעירים ד-ו לפרטים
מדעי הטבע - 250 ש"ח חומרים
250 ש"ח חומרים לפרטים
מדעי הטבע - חומרים 250
חומרים 250 לפרטים
מדעי הטבע - טכנו מדע
160 ש"ח טכנו מדע לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי טכנולוגיה ומדע

מדעי הטבע - מבוכים ודרקונים
מבוכים ודרקונים 170 לפרטים
מדעי הטבע - קסמי מדע
160 שח קסמי מדע לפרטים
מדעי הטבע - רובוטיקה
רובוטיקה 190 לפרטים
מדעי הטבע - רובוטיקה ד-ו
רובוטיקה ד-ו לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מחול

ג'אז - 45 העשרה
פעילות העשרה למחול לפרטים
ג'אז - ב-ג גאז 150
גאז ב - ג לפרטים
ג'אז - גאז 130 פעם בשבוע
גאז 130 פעם בשבוע לפרטים
ג'אז - גנים + א 150 ש"ח
מחול גן-א לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי מחול

ג'אז - ד-ו גאז 150
גאז ד-ו לפרטים
ריקודי עמים - מחול גיאורגי
מחול גיאורגי לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי פעוטונים,גנים,צהרונים

קרב מגע - פעם בשבוע 160 ש"ח
פעם בשבוע 160 ש"ח לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי חברה וקהילה

הצגות ומופעים - 458 ילד
הצגות לילדים לפרטים
הצגות ומופעים - הורה + ילד 130
הצגות לגיל הרך לפרטים
הצגות ומופעים - הורה + ילד 130 ש"ח
הצגות לגיל הרך לפרטים
הצגות ומופעים - וועדים 705
הצגות לילדים לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי חברה וקהילה

הצגות ומופעים - ועדים 684
הצגות לילדים לפרטים
הצגות ומופעים - ילד נוסף 50
הצגות לגיל הרך לפרטים
הצגות ומופעים - ילד נוסף 50
הצגות לגיל הרך לפרטים
הצגות ומופעים - כללית 489 ש"ח
הצגות לילדים לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי חברה וקהילה

השאלת ספרים - השאלת ספרים 50 שח
השאלת ספרים 50 שח לפרטים
רכז חברה וקהילה - כרטיס זהב"י 60 ש"ח
כרטיס זהב"י 60 ש"ח לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי טיולים וסיורים

טיולי/סיורי קשישים - טבריה 15-19.1 - 1400
טיול לטבריה לפרטים
טיולי/סיורי קשישים - טבריה 15-19.1 2800
טיול לטבריה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי פעילות מבוגרים

מועדון חברתי לקשישים - מועדון בן גוריון 55
מועדון בן גוריון לפרטים
מועדון חברתי לקשישים - מועדון גברים 55
מועדון גברים לפרטים
מועדון חברתי לקשישים - מועדון עולים 45
מועדון עולים לפרטים
מועדון חברתי לקשישים - מנוי למועדון 100 ש"ח
מועדון קשישים לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי פעילות מבוגרים

מועדון לאשה - מועדון נשים 50 ש"ח
מועדון נשים 50 ש"ח לפרטים
מועדון מוסיקלי - מחדש זוגי 790
להיטים מוסיקלים מחדש 790 לפרטים
מועדון מוסיקלי - מחדש יחיד 395
להיטים מוסקלים מחדש 395 לפרטים
מועדון מוסיקלי - מנוי זוגי 880
להיטים מוסיקלים 880 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי פעילות מבוגרים

מועדון מוסיקלי - מנוי יחיד 440
להיטים מוסיקלים 440 לפרטים
מורשת בגין 1 - סדרת סיורים 800
מורשת בגין - סדרת סיורים לפרטים
מורשת בגין 2 - חגים ומועדים 150
מורשת בגין - חגים ומועדים לפרטים
מורשת בגין 3 - תיבת פנדורה 100 ש"ח
מורשת בגין - תיבת פנדורה לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי פעילות מבוגרים

מנויי תיאטרון - ועדים זוגי 1118
הצגות מבוגרים לפרטים
מנויי תיאטרון - מחדש גימלאי זוג1264
הצגות מבוגרים לפרטים
מנויי תיאטרון - מנוי וועדים 559 שח
הצגות מבוגרים לפרטים
מנויי תיאטרון - מנוי מבוגר זוגי 1434
הצגות מבוגרים לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי פעילות מבוגרים

מנויי תיאטרון - מנוי מבוגרים 717 ש"ח
הצגות מבוגרים לפרטים
מנויי תיאטרון - מנוי מבצע 470
הצגות מבוגרים לפרטים
מנויי תיאטרון - מנוי מחדש/גמלאי 632
הצגות מבוגרים לפרטים
מנויי תיאטרון - מנוי עירייה 537
הצגות מבוגרים לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי פעילות מבוגרים

מנויי תיאטרון - עירייה זוגי 1074
הצגות מבוגרים לפרטים
ספריה - שונות - בי"ס להורות 130 ש"ח
בי"ס להורות 130 ש"ח לפרטים
ספריה - שונות - בי"ס להורות 260 ש"ח
בי"ס להורות 260 ש"ח לפרטים
ספריה - שונות - יוסי אלפי 130 ש"ח
יוסי אלפי 130 ש"ח לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי פעילות מבוגרים

ספריה - שונות - יסי אלפי 260 ש"ח
יסי אלפי 260 ש"ח לפרטים
ספריה - שונות - מנוי 130 ש"ח
עיתונאים בשטח - סדרת הרצאות לפרטים
ספריה - שונות - נשים מספרות 130
נשים מספרות 130 לפרטים
ספריה - שונות - נשים מספרות 260 ש"ח
נשים מספרות 260 ש"ח לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי פעילות מבוגרים

ערבי זמר - וועדים 542
ערבי זמר לפרטים
ערבי זמר - ועדים1084
ערבי זמר לפרטים
ערבי זמר - מחדש/גימלאי 1140
ערבי זמר לפרטים
ערבי זמר - מחדש/גמלאי 570
ערבי זמר לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי פעילות מבוגרים

ערבי זמר - ע זמר 1254 ש'
ערבי זמר לפרטים
ערבי זמר - ע זמר 627
ערבי זמר לפרטים
ערבי זמר - עירייה 458
ערבי זמר לפרטים
ערבי זמר - עירייה916ש'
ערבי זמר לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי פעילות מבוגרים

קשישים1 - - מכללת גימלאים 285
מכללת גימלאים לפרטים
תאוריה 280
תאוריה לנהיגה 280 לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - א'-ו' טניס
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-12/7/2018 בין השעות 8:00-11:30 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית שיפור הקואורדינציה, קשר ... לפרטים
קיטנת קיץ - א'-ו' כדורסל ג.רם
הקייטנה פועלת בימים א-ה בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית הכרת חוקי הכדורסל, אימונים ... לפרטים
קיטנת קיץ - א'-ו' כדורסל פינסקר
הקייטנה פועלת בימים א-ה בתאריכים 1-30/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית הכרת חוקי הכדורסל, אימונים ... לפרטים
קיטנת קיץ - א-ו כדורסל ג. טל
הקייטנה פועלת בימים א-ה בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית הכרת חוקי הכדורסל, אימונים ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - א-ו כדורסל שח"ם
הקייטנה פועלת בימים א-ה בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית הכרת חוקי הכדורסל, אימונים ... לפרטים
קיטנת קיץ - א-ו מחול ואומנויות
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית סדנאות ריקוד בסגנון ... לפרטים
קיטנת קיץ - א-ו עולים
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 8-12/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית :פעילויות יצירה, אמנות ... לפרטים
קיטנת קיץ - גן אילן
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - גן בנימין
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - גן דגנית
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - גן דוכיפת
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - גן דליה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - גן דפנה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - גן הברון- הדר
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - גן לבונה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - גן סיגליות
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - גן צבר
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - גן ציפורן
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - גן רימון
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - גן רעות
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - גן תאנה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - ד'-ו' מחשבים ג. טל
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-12/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית סדנאות חוויתיות באמצעות ... לפרטים
קיטנת קיץ - ד'-ו' מחשבים ג.רם
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 8-12/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית סדנאות חוויתיות באמצעות ... לפרטים
קיטנת קיץ - ד'-ו' מחשבים יבנה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 8-12/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית סדנאות חוויתיות באמצעות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - ד'-ו' מחשבים ירושלים
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 8-12/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית סדנאות חוויתיות באמצעות ... לפרטים
קיטנת קיץ - ד'-ו' מחשבים פינסקר
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 8-12/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית סדנאות חוויתיות באמצעות ... לפרטים
קיטנת קיץ - ד'-ו' מחשבים צבי ישר
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 8-12/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית סדנאות חוויתיות באמצעות ... לפרטים
קיטנת קיץ - ד'-ו' מחשבים שפרינצק
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 8-12/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית סדנאות חוויתיות באמצעות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - ד-ו מחשבים גורדון
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 8-12/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית סדנאות חוויתיות באמצעות ... לפרטים
קיטנת קיץ - חב"ד בנות חובה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית: סדנאות חוויתיות, ימי שיא ... לפרטים
קיטנת קיץ - חב"ד בנים חובה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית: סדנאות חוויתיות, ימי שיא ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה א' בית יעקב
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתה א' ג.טל
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה א' ג.רם
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00 המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה א' גורדון
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה א' גיבורי עציון
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתה א' הצבי ישראל
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה א' יבנה
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה א' ירושלים
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה א' נועם
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתה א' פינסקר
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה א' שפרינצק
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה א' תלמוד תורה
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה א-ו מחול ואומנ
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית סדנאות ריקוד בסגנון ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתה ב' בית יעקב
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ב' ג. רם
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ב' ג.טל
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ב' גורדון
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתה ב' גיבורי עציון
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ב' הצבי ישראל
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ב' יבנה
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ב' ירושלים
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתה ב' נועם
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ב' פינסקר
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ב' שפרינצק
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ב' תלמוד תורה
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתה ג' בית יעקב
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ג' ג. טל
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ג' ג. רם
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ג' גורדון
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתה ג' גיבורי עציון
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ג' הצבי ישראל
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ג' יבנה
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ג' ירושלים
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתה ג' נועם
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ג' פינסקר
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ג' שפרינצק
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ג' תלמוד תורה
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתה ד'-ו' גורדון
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ד-ו גיבורי עציון
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתה ד-ו פינסקר
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות א'-ו' טניס
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-11:30 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית שיפור הקואורדינציה, קשר ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתות א'-ו' כדורגל
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית הכרת חוקי הכדורגל, ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות א'-ו' כדורסל
הקייטנה פועלת בימים א-ה בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית הכרת חוקי הכדורסל, אימונים ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות א'-ו' עולים
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 8-12/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית :פעילויות יצירה, אמנות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות ב' כדורסל
הקייטנה פועלת בימים א-ה בתאריכים 1-30/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית הכרת חוקי הכדורסל, אימונים ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתות ג' כדורסל
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית הכרת חוקי הכדורסל, ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות ד' כדורסל
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית הכרת חוקי הכדורסל, ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות ד'-ו בית יעקב
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות ד'-ו' ג.טל
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתות ד'-ו' ג.רם
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות ד-ו הצבי ישראל
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות ד-ו יבנה
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות ד-ו ירושלים
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - כיתות ד-ו נועם
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות ד-ו שפרינצק
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - כיתות ד-ו תלמוד תורה
הקייטנה פועלת בימים א-ה 1-19/07/18 בין השעות : 08:00-13:00. המשתתפים מקבלים ארוחת בוקר. הפעילות כוללת ימי שיא וסדנאות ... לפרטים
קיטנת קיץ - מגלים עולם גן בנימין
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - מגלים עולמות הברון
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - מגלים עולמות ציפורן
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - מגלים עולמות גן אילן
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - מגלים עולמות גן דגנית
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - מגלים עולמות גן דליה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - מגלים עולמות גן דפנה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - מגלים עולמות גן דרור
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - מגלים עולמות גן הרצל
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - מגלים עולמות גן צבר
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - מגלים עולמות גן רעות
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - מגלים עולמות גן שחף
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-31/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
קיטנת קיץ - מגלים עולמות סיגליות
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 7:30-17:00 וכוללת ארוחת בוקר וצהריים. בתוכנית סדנאות קסמים, ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - עולמות גן תמר
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית: סדנאות חוויתיות, ימי שיא ... לפרטים
קיטנת קיץ - עולמות לקטנט אמירים
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית: סדנאות חוויתיות, ימי שיא ... לפרטים
קיטנת קיץ - עולמות לקטנטנ אביבים
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית: סדנאות חוויתיות, ימי שיא ... לפרטים
קיטנת קיץ - עולמות לקטנטנים כלניות
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית: סדנאות חוויתיות, ימי שיא ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - עולמות לקטנטנים ארז
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית: סדנאות חוויתיות, ימי שיא ... לפרטים
קיטנת קיץ - עולמות לקטנטנים יערה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית: סדנאות חוויתיות, ימי שיא ... לפרטים
קיטנת קיץ - עולמות לקטנטנים מעיין
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית: סדנאות חוויתיות, ימי שיא ... לפרטים
קיטנת קיץ - עולמות לקטנטנים ערבה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית: סדנאות חוויתיות, ימי שיא ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא
רשת המתנ"סים קרית אתא

חוגי קייטנות

קיטנת קיץ - עולמות לקטנטנים שיטה
הקייטנה פועלת בימים א'-ה' בתאריכים 1-19/7/2018 בין השעות 8:00-13:00 וכוללת ארוחת בוקר. בתוכנית: סדנאות חוויתיות, ימי שיא ... לפרטים
קיטנת קיץ - קייטנת קמי 750
הקייטנה פועלת בין התאריכים 22-31.7.18 בין השעות 08:00 - 13:00 במהלך הקייטנה תתקימנה סנדאות הגנה עצמית, בריכה סרטים ... לפרטים
טלפון: 04-8456712 / 073-3236837
פקס:
כתובת: קרית אתא